Skydinių - karkasinių namų standartas

Medinių namų gamintojų asociacija 2021 m. patvirtino Skydinio karkasinio namo sienos konstruktyvo standartą. Šis standartas užtikrina, kad statomo namo sienos konstrukcija atitinka energetinius, sandarumo, vandens garų pasišalinimo ir garso izoliacijos rodiklius.

Medinių namų gamintojų asociacijos parengtas standartas yra naudojamas kaip tipinis įmonės standartas, pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus jo laikytis neprivaloma. Standartų diegimas yra savanoriškas procesas, tačiau juos įsidiegusios įmonės įsipareigoja skydinius - karkasinius namus gaminti pagal standarte nustatytus kokybės reikalavimus.

Klientas, sudarinėdamas sutartį su gamintoju, negali žinoti skydinio - karkasinio namo gamybos ir statybos subtilybių. Standartas yra skirtas ginti vartotojus ir apsaugoti juos nuo nekokybiškos produkcijos. Standarto reikalavimai užtikrina, kad pastatytas namas bus kokybiškas. Tokiu būdu tarp gamintojo ir kliento ateityje bus išvengta nesusipratimų.

Jeigu skydinį - karkasinį namą Jums stato Medinių namų gamintojų asociacijos narys ir būtų nustatyti namo defektai ar neatitikimai MNGA parengtiems standarto reikalavimams, Asociacija įsipareigoja organizuoti skydinio karkasinio namo trūkumų sutvarkymą.